Табель обліку робочого часу 2014 рік (бланк) скачать

Перша та друга сторінки бланку табеля обліку робочого часу містить в собі відомості про підприємство та таблицю умовних позначень, серед яких можна виділити такі: 01 (Р) — години роботи, передбачені колдоговором; 02 (РС) — години роботи працівників, яким встановлено неповний робочий день (тиждень) згідно з законодавством; 03 (ВЧ) — вечірні години роботи; 04 (РН) — нічні години роботи; 05 (НУ) — надурочні години роботи; 06 (РВ) — години роботи у вихідні та святкові дні; 07 (ВД) — відрядження; та інші. Також на другій сторінці зазначається дата заповнення та звітний період. Третя сторінка містить в собі беспосередньо таблицю табеля обліку робочого часу, в якому зазначається відомості про кожного працівника: табельний номер, стать, ПІПб, посада, відмітки про явки та неявки за числами місяця.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Табеля | Метки: , , , | Комментарии к записи Табель обліку робочого часу 2014 рік (бланк) скачать отключены

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (СМП). Бланки форм ПСБО-25: 1-М (баланс), 2-М (звіт про фінансові результати), 1-МС, 2-МС (спрощені)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (СМП)» (ПСБО-25) затверджено наказом Міністерства фінансів N 39 від 25.02.2000 з останніми змінами. Форми фінансового звіту СМП викладено у додатку 1 (форми 1-М, 2-М) та додатку 2 (форми спрощеного звіту 1-МС, 2-МС). У балансі (форма 1-М або 1-МС) відображаються активи, зобов’язання та власний капітал. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу. У звіті про фінансові результати (форма 2-М або 2-МС) наводиться інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за  звітний період. Зміст статей балансу та звіту про фінансові результати викладено в інструкції з заповнення.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Отчеты | Метки: , | Комментарии к записи Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (СМП). Бланки форм ПСБО-25: 1-М (баланс), 2-М (звіт про фінансові результати), 1-МС, 2-МС (спрощені) отключены

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (Наказ № 872 від 30.12.2013) — скачать бланк форми та додатки

Дану форму податкової декларації з податку на прибуток підприємства затверджено Наказом Міністерства доходів і зборів України № 872 від 30.12.2013 р. В шапці бланку зазначаються тип декларації: звітна, звітна нова, консолідована, уточнююча. Далі вказується період, за який подається або уточнюється декларація: рік, 1 квартал, півріччя, та ін. Невід’ємною частиною також є відомості про платника, серед яких зазначаються: повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору; код ЄДРПОУ та КВЕД; податкова адреса та контакти. Далі заповнюються безпосередньо показники: доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування; витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування; податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду; сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду; розрахунок авансового внеску з податку на прибуток; та інші не менш важливі показники.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Декларации | Метки: , | 1 комментарий

Форма 51-АВТО (місячна) — бланк звіту про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (наказ № 220 від 22.07.2013)

Дану форму бланка звіту про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом затверджено наказом Держстату України № 220 від 22.07.2013 р. Звіт подають юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення. Звіт подається до органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення діяльності) не пізніше 4 числа після звітного періоду. В звіті заповнюються дані про респондента: найменування; юридична адреса; адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Отчеты | Метки: , , , | Комментарии к записи Форма 51-АВТО (місячна) — бланк звіту про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (наказ № 220 від 22.07.2013) отключены

Звіт про роботу автотранспорту. Форма 2-ТР (річна) бланк — наказ 216 від 22.07.2013

Дану форму звіту про роботу автотранспорту (форма 2-ТР річна) затверджено наказом Держстату України № 216 від 22.07.2013 р. Звіт подається до 9 лютого юридичними особама та їхніми відокремленими підрозділами, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований). Форма подається до органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення діяльності). В звіті зазначаються стандартні дані про респондента (найменування, місцезнаходження, адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності). Далі заповнюються два розділи: 1 — Робота і використання рухомого складу; 2 — Витрати палива на експлуатацію автомобілів. Звіт підписує керівника (власник) та/або особа, відповідальна за достовірність наданої інформації.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Отчеты | Метки: , , , | Комментарии к записи Звіт про роботу автотранспорту. Форма 2-ТР (річна) бланк — наказ 216 від 22.07.2013 отключены

Звіт з праці 1-ПВ місячна бланк форми 2014 + інструкція (наказ № 239 від 07.08.2013) — скачать

Дану форму бланку звіту з праці (1-ПВ місячна) затверджено наказом Держстату України № 239 від 07.08.2013. Звіт подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності. Термін подання — не пізніше 7-го числа після звітного періоду. Даним наказом затверджено також інструкцію щодо заповнення форми. Форма містить дані про респондента (найменування, місцезнаходження, адреса здійснення діяльності, вид економічної діяльності). Підприємство, що заповнює форму № 1-ПВ (місячна) за структурний підрозділ, вказує у відповідному рядку найменування цього структурного підрозділу.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Отчеты | Метки: , , | Комментарии к записи Звіт з праці 1-ПВ місячна бланк форми 2014 + інструкція (наказ № 239 від 07.08.2013) — скачать отключены

Бланк авансового звіту 2014 (наказ № 845 від 24.12.2013) — звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (+ порядок заповнення) — скачать

З 04.02.2014 р. вступив в дію наказ Міністерства доходів і зборів України № 845 від 24.12.2013, згідно з яким затверджено новий бланк форми та порядок заповнення звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт). Згідно порядку складання цей звіт подається до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт. За наявності надміру витрачених коштів така сума повертається платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання зазначеного звіту.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Отчеты | Метки: , | Комментарии к записи Бланк авансового звіту 2014 (наказ № 845 від 24.12.2013) — звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (+ порядок заповнення) — скачать отключены

Податкова накладна з 1 січня 2014 — бланк форми скачать

З 1 січня 2014 року набрав чинності Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної». Згідно цього порядку податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в органі доходів і зборів та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Податкова накладна та додатки до неї можуть складатися у паперовому (шляхом роздрукування форми та заповненням вручну) або в електронному вигляді. Накладная заповнюється українською мовою. Графи з вартісними показниками заповнюються в гривнях з копійками. В шапці бланку (де заповнюються індивідуальний податковий номер, номер телефону) поля з числовими значеннями вирівнюються по правій межі.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Накладные | Метки: , | Комментарии к записи Податкова накладна з 1 січня 2014 — бланк форми скачать отключены

Форма 5-ОПП бланк (зразок заповнення) заяви для самозайнятих осіб (додаток 8) — скачать

Бланк заяви за формою 5-ОПП затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1588 від 09.12.2011 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» та викладено як Додаток 8 до цього закону. В розділі 1 заповнюємо податковий номер (або серію та номер паспорта) та ПІпБ. В розділі 2 — найменування  органу державної податкової служби, в який подається заява. В розділі 3 — найменування органу державної реєстрації, дату реєстрації та номер сідоцтва. В розділі 4 вказуємо види діяльності за КВЕД (основний та другорядні). Розділ 5 містить відомості про місце проживання (країна, андекс, область, місто та ін.). В розділі 6 вказуємо місце роботи (якщо робота — за наймом).

Читать далее

Рубрика: Бланки, Заявления | Метки: , | Комментарии к записи Форма 5-ОПП бланк (зразок заповнення) заяви для самозайнятих осіб (додаток 8) — скачать отключены

Форма 4-ОПП (бланк довідки) скачать (додаток 2)

Бланк довідки про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП затверджено наказом Міністерства фінансів України N 1588 від 09.12.2011 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» та викладено як Додаток 2. Згідно пункту 3.10 цього Порядку у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах ДПС юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової  служби.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Справки | Метки: , | Комментарии к записи Форма 4-ОПП (бланк довідки) скачать (додаток 2) отключены