Баланс — інструкція (порядок) заповнення/складання звіту про фінансовий стан

Інструкцію зі складання звіту про фінансовий стан (баланс) затверджено Наказом Мінфіну України № 433 від 28.03.2013р «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності». Згідно цієї інструкції у балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу. Актив відображається в балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням. Витрати на придбання та створення активу, який не може бути відображений в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду. Зобов’язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

У статті «Незавершені капітальні інвестиції» відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (або переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).

Детальніше дивіться повний текст інструкції зі складання форми №1 «Баланс»:
Скачати бланк інструкції з заповнення — формат MS Word.
— Дивіться також: Бланк форми N1 «Баланс».

Запись опубликована в рубрике Информация с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.