Бланк форми N 405 (бюджет) та N 405-авт. Меморіальний ордер N 5 — Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

Бланки меморіального ордера N 5 (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій) (форма N 405 бюджет та 405-авт) затверджено Наказом Державного казначейства України № 68 від 27.07.2000 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання». Згідно цього закону в установах, де виписується декілька розрахунково-платіжних відомостей, за підсумками цих відомостей складається зведення, яке і є меморіальним ордером із заробітної плати та стипендій. Записи в ордері систематизуються за функціональною класифікацією та найменуванням установ, що обслуговуються. При нарахуванні заробітної плати та стипендій за рахунок коштів спеціального фонду, вони систематизуються і за видами коштів спеціального фонду.

Дані розрахунково-платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до форми N 405 після виведення підсумку за коштами загального фонду. На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування внесків на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування, в тому числі на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття. До меморіального ордера додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення та ін.). У кінці місяця підбиваються підсумки за меморіальним ордером і одержані дані, у вигляді відповідної кореспонденції рахунків, записуються до книги «Журнал-головна». Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що його перевірила, та головним бухгалтером.

Форма N 405-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку. Складання відомості за формою N 405-авт здійснюється на підставі розрахунково-платіжних відомостей. Записи за графами 1-5 здійснюються за аналогією здійснення записів за графами 1-5 форми N 405. Записи за графами 6-13 групуються за кодами програмної класифікації, видами коштів спеціального фонду, за установами, що обслуговуються. Крім того, за графами 9 «Нараховано (за окремими видами)», 10 «Утримано (за окремими видами)», 13 «Нараховано внесків (за окремими видами)» записи здійснюються окремо відповідно за кожним видом нарахувань (за працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установи, із зазначенням кодів економічної класифікації видатків), видом утримань та видом нарахованих внесків.

Детальніше дивіться бланки меморіального ордера № 5.
Скачать бланк форми N 405 — формат MS Word.
Скачать бланк форми N 405-авт — формат MS Word.
Скачати бланки всіх форм меморіальних ордерів єдиним файлом — формат PDF.

     

Запись опубликована в рубрике Бланки, Ордера с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.