Бланк форми N 408 (бюджет) та N 408-авт. Меморіальний ордер N 4 — Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

Бланки меморіального ордера N 4 (накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами) (форма N 408 бюджет та N 408-авт) затверджено Наказом Державного казначейства України № 68 від 27.07.2000 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання». Згідно цього закону у накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є дебіторами бюджетної установи. Відомість складається за субрахунком 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» окремо за кожним дебітором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в ній здійснюються позиційним методом — за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком — фактурою тощо).

Операції за розрахунками з дебіторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому меморіальному ордері за даною формою. Попередня оплата рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть поставлені або надані бюджетній установі в майбутньому; або відвантаження установою матеріальних цінностей та надання послуг, оплата яких очікується в майбутньому, супроводжуються записами в дебет субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» за кредитом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8 — 14 у рядку відповідного дебітора.

Одержання матеріальних цінностей та послуг, оплачених бюджетною установою раніше, або надходження грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, відвантажені чи надані бюджетною установою в минулому, супроводжуються записами в кредит субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» за дебетом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 16 — 22 у рядку відповідного дебітора. Другі записи у випадках одержання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів відображаються за графами 24-26.

«Залишок на кінець місяця за субрахунком 364» розраховується загальний та окремо за кожним дебітором у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Для одержання позиції «Сума оборотів за меморіальним ордером» вираховуються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за нарахованими доходами установи. Позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги «Журнал-головна». Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

Форма N 408-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку. Складання відомості за формою N 408-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми № 408.

Детальніше дивіться бланки форм меморіального ордеру № 4.
Скачать бланк форми N 408 — формат MS Word.
Скачать бланк форми N 408-авт — формат MS Word.
Скачати бланки всіх форм меморіальних ордерів одним файлом — формат PDF.

   

Запись опубликована в рубрике Бланки, Ордера с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.