Бланк заяви про реєстрацію (перереєстрацію) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (соцстрах, ФСС від НВВ)

При реєстрації (перереєстрації) підприємства до управління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (ФСС від НВВ та ПЗ) подається відповідна заява. В бланку заяви зазначається повна та скорочена назва підприємства (установи, організації); юридична та фактична адреси; форма власності за КФВ; форма господарювання за КОПФГ; код за ЄДРПОУ; код галузі за ЗКНГ; код діяльності за КВЕД. Код галузі та вид діяльності вказуються платником відповідно до найбільш питомої ваги в обсязі реалізованої продукції. Вказуються також банківські реквізити (розрахунковий рахунок, МФО, найменування банку); номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію платника; встановлені строки виплати заробітної плати; cередньомісячний фонд заробітної плати, за минулий рік (тис. грн.).

Далі іде беспосередньо текст прохання: «Прошу зареєструвати платником страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. З порядком нарахування і сплати страхових внесків до Фонду, нарахування пені та адміністративних санкцій ознайомлені.». В кінці заява підписується керівником та головним бухгалтером, зазначається телефон керівника, головного бухгалтера або відповідальної особи та дата складання заяви.

Детальніше дивіться бланк заяви:
Скачати бланк заяви про реєстрацію — формат MS Excel.

Запись опубликована в рубрике Бланки, Заявления с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.