Збір зернових та надходження зерна з поля: організація і облік

Швидко, без втрат та за короткі строки – такий девіз хліборобів, зайнятих збором врожаю. Основна задача внутрішнього контролю – виявити та усунути можливі втрати зерна. Сьогодні ми поговоримо про те, як керівнику проконтролювати збір зернових і на що потрібно звернути особливу увагу.

Підготовка машино-транспортного парку

Готовність до жнив визначають в першу чергу за станом техніки. Механізатор повинен постійно слідкувати за роботою всіх вузлів і механізмів комбайна. Зернозбірна техніка налаштовується під умови конкретного поля. При цьому важливо правильно розташувати і вибрати оптимальну швидкість механізмів жатки. Щоб зібрати повноцінний врожай необхідно:

 • усунути щілини в комбайні – це не дозволить втрачати зерно від не домолу та просипання. Пам’ятайте: втрата одного колоска зерна на квадратному метрі – це приблизно 14кг зерна на гектарі;
 • довести до ладу польові грунтові дороги, адже на вибоїнах від сильних поштовхів зерно розсипається, що також призводить до значних втрат;
 • організувати мобільну ремонтну бригаду, яка зможе швидко провести дрібний ремонт техніки прямо в полі.

Підготовка складського господарства

До початку жнив кожному господарству потрібно:

 • відремонтувати дахи, майданчики, механізовані токи і сушилки;
 • для попередження пожеж, обробити всі дерев’яні конструкції зерно сховищ спеціальними розчинами;
 • провести обробку складських приміщень від шкідників та хвороб.

Служба охорони праці звичайно проводить інструктаж з техніки безпеки під час збору і приймання зерна, а метрологічна – перевіряє вагове господарство. Нагадаємо, механізми, які не пройшли перевірку до роботи не допускаються.

Методика контролю і прогнозування урожайності

За 5 днів до початку збору врожаю, з кожного поля відбирають проби і проводять лаболаторний аналіз зерна. Заздалегідь спрогнозувати вирощений урожай (урожайність на корені — Унк) допоможе польовий досвід. Зробити це можна двома способами:

 • візуально, що потребує значного досвіду агронома;
 • інструментально, шляхом вибіркового накладення на посіви спеціальних інструментів – метровок (при правильному проведенні похибка мінімальна).

Метровка представляє собою квадрат із міцних дротів розміром 1м х 1м, інструменти накладають на посіви в шаховому порядку через рівні інтервали. Всі колоски, обпавші в межах метровки, зрізають. Після чого рахують їх кількість на 1м², середня кількість зерен в одному колосі та вага 1000 зерен.

На підставі цих даних урожайність зернових (в центнерах на гектар) можливо визначити за формулою:

Унк = К х 3 х А / 100000, де
К — кількість колосків на 1м²; З – кількість зерен в колоску, шт.; А – вага 100 зерен, г.

Після визначення урожайності, на кожному полі визначають середню урожайність на господарстві, що допоможе контролювати величину втрат  і попередити розкрадання зерна. Таким чином, власник завчасно дізнається урожайність зернових і зможе порівняти з даними про кількість зібраного зерна, вже в перший день збору. Прогнозований і зібраний урожай будуть відрізнятися на величину або, дійсні втрати зерна, або можливих розкрадань.

Первинна документація

Для відображення збору урожаю зернових використовують декілька форм первинного обліку. Проаналізувавши умови роботи на своєму підприємстві, ви можете зрозуміти, яка із форм підходить вам найбільше. Проведіть інструктаж з працівниками та роздайте зразки заповнених документів. Розглянемо детальніше ці форми первинного обліку.

Форма з використанням путівки на вивезення продукції з поля

До початку жнив бухгалтерія видає комбайнеру зареєстровані блокноти путівок на вивезення продукції з поля (форма № 77а). Під час кожного розвантаження зерна з бункера комбайна в кузов машини комбайнер виписує три екземпляри путівок, де вказує:  ПІПб комбайнера і шофера, назву та сорт продукції, номер поля і автомобіля, бункерну масу зерна. Заповнивши путівки , комбайнер підписує їх і передає 2-й та 3-й екземпляри шоферу, який розписується в отриманні зерна. На току зважують і вказують його масу в обох екземплярах. При цьому одна путівка залишається у завідуючого током, а іншу повертають шоферу. Для наочності зобразимо схематично послідовність руху путівки.

До кінця дня у комбайнера, шофера і робітника складу буде однакова кількість путівок, відповідно кількості вивантажень зерна із бункера комбайна. Робітники бухгалтерії і внутрішнього контролю проводять звірку листів тракториста-машиніста, путьових листів та реєстрів приймання зерна вагарем (форма №78), відомість руху зерна і іншої продукції (форма №80), а також зданих в бухгалтерію путівок.

Форма з використанням реєстра відправки зерна та
іншої продукції з поля

До початку жнив бухгалтерія оформлює також блокноти реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля (форма №77), які мають вигляд талонів. Реєстри номерують по три екземпляри під одним номером. Після першого вивантаження зерна із бункера комбайна в кузов кожного автомобіля комбайнер виписує реєстр в трьох екземплярах. Перший залишає собі, другий віддає шоферу, а третій передає завідуючому складом. Протягом дня відомості про кожне вивантаження і доставку на тік зерна ведуться в одному реєстрі. В кінці зміни у комбайнера буде стільки  реєстрів, скільки автомобілів було загружено зерном із бункера його комбайна. Бухгалтер порівнює дані всіх екземплярів реєстрів, листів тракториста, путьових листів і відомість руху зерна та іншї продукції. Рух документів відповідно до талонної форми звіту відбувається наступним чином.

 1. Бухгалтерія видає під підпис комбайнерам і шоферам зареєстровані  талони комбайнера (форма №77в) і талони шофера (форма №77б), до того ж для зручності різних кольорів.
 2. Під час вивантаження зерна із комбайна в автомобіль відбувається обмін талонами.
 3. На току шофер віддає працівнику талон комбайнера. Завідуючий током , підписавшись в формі №78,  повертає його.
 4. В кінці дня комбайнер передає завідуючому током талони шофера і отримує виписку з реєстру про намелене зерно і зібрану територію. (форма № 67а).
 5. На основі форми №78 завідуючий током заповнює форму №80 і повертає її разом з талонами в бухгалтерію.
 6. В кінці дня шофер повертає в бухгалтерію форму № 78 та путьовий лист.

Калькулювання та облік зернових

На току зерно піддається очистці, сушці та сортуванню. Комісія в складі агронома, бригадира і завідуючого током оформлюють акт на сортування та сушку продукції рослиноведення. Відзначимо, що собівартість зернових включає витрати на вирощування, збір та допрацювання зерна на току (в календарному році). Дані витрати зменшують на вартість побічної продукції, визначеної за нормативно-розрахунковими затратами. Решту суми розподіляють між зерном та зерновідходами.

Наприклад
Підприємство «Золота нива» зібрала 5500 ц повноцінного зерна озимої пшениці та отримало 112 ц зерновідходів з 40% повноцінного зерна і 110 ц. соломи. Витрати на вирощування, збір та доставку зерна склали 75600,00 грн, а на збір і заготовку соломи – 7480,00 грн. Розрахуємо собівартість отриманих зернових:

 • Виключаємо собівартість побічної продукції (соломи) з суми витрат  75600,00 грн. – 7480,00 грн. = 68120,00 грн.
 • Визначамо кількість повноцінного зерна в зерновідходах: 112ц. х 40% : 100% = 44, 8 ц.
 • Знаходимо загальну кількість зерна і зерновідходів: 5500ц. + 44,8 ц. = 5544,8 ц.
 • Розраховуємо фактичну собівартість 1 ц. зерна з урахуванням зерновідходів: 68120,00 грн. : 544,8ц. = 12,29 грн.
 • Визначимо вартість зерновідходів: 12,29грн. х 44,8 ц. = 550,59 грн.
 • Встановимо фактичну собівартість зерна в зерновідходах: 550,59гнр. : 112ц. = 4,92 грн.

Сільськогосподарча продукція  враховується на рахунку 27 «Продукція сільського господарства». Відповідно  П(С) БЗ 30 «Біологічні активи» і методичним рекомендаціям №1315 сільськогосподарчу продукцію оцінюють за справедливою ціною, основаною на цінах активного ринку та зменшеною на очікувані витрати, на місце продажу. На підставі даних прикладу розглянемо два варіанти відображення в звіті отиманого урожаю.

Варіант 1. На активному ринку вартість 1 ц. зерна склала 16,00 грн. Таким чином, бухгалтер зробить наступне:

 • Нарахування доходу на різницю фактичної і справедливої вартості  продукції в розмірі 20 405,00 грн.((16,00грн. – 12,29 грн.) х 5 500 ц.) — Дт 23 — Кт 71.
 • Про прибуткування зерна в сумі 88 525,00 грн. (68 120,00грн. + 20 405,00грн.) — Дт 27 – Кт 23.

Варіант 2. На активному ринку вартість 1 ц. зерна склала 11,00 грн. Таким чином, бухгалтер зробить наступні проводки:

 • Відображення витрат на різницю між фактичною та справедливою ціною продукціїї в розмірі: 7 095,00грн. ((12,29грн. — 11,00грн.) х 5 500ц.) — Дт 94 – Кт 23.
 • Про прибуткування зерна в сумі 61 025,00 грн. (68 120,00 грн. – 7 095,00 грн.) Дт 27 – Кт 23.

За матеріалами газети БАЛАНС АГРО.

Запись опубликована в рубрике Информация с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.