Книга відгуків та пропозицій зразок, бланк, приклад

Форму книги відгуків та пропозицій викладено в «Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства», яка затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 349 від 24.06.96р. Згідно цієї інструкції книгу відгуків встановленої форми ведуть всі підприємства роздрібної торгівлі та ресторанні заклади незалежно від форм власності. Кожне дрібнороздрібне торговельне підприємство (за винятком лотків, столиків тощо) повинно мати Книгу відгуків і пропозицій, що розміщується на видному місці і надається споживачу на першу його вимогу. Споживачу, який бажає зробити запис до Книги відгуків і пропозицій, повинні бути створені необхідні для цього умови.

Забороняється вимагати від заявника пред’явлення будь-яких особистих документів або пояснення причин, що викликали необхідність написання скарги, пропозиції, відгуку або зауваження. На титульній сторінці книги міститься інформація про підприємство (назва, адреса, телефон), ким, кому і коли видана та реєстраційний номер. На зворотній стороні титульного аркуша вказано кількість бланків для заяв.

Детальніше дивіться зразок книги відгуків та пропозицій:
Скачать зразок книги відгуків та пропозицій — формат MS Word.

       

Запись опубликована в рубрике Бланки, Книги с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.