Лікарняні порядок нарахування і виплат приклади

Враховуючи складність законодавства України, розрахунок лікарняних стає великим та складним завданням, так як для правильного розрахунку необхідно перечитати купу літератури та методичних рекомендацій. Отже почнемо.

Загальний вигляд формули розрахунку лікарняних такий:
[Л] = [ЗП.сд] * [К.сс] * [К.дн], де
[ЗП.сд] — середньоденна зарплата;
[К.сс] — коефіцієнт страхового стажу працівника;
[К.дн] — кількість днів тимчасової непрацездатності, згідно з листком непрацездатності.

Загальний вигляд розрахунку середньоденної зарплати такий:
[ЗП.сд] = [ЗП.рп] / [К.рд], де
[ЗП.рп] — заробітна плата за розрахунковий період;
[К.рд] — кількість робочих днів за розрахунковий період.

Визначення розрахункового періоду

Розрахунковий період визначається згідно пунктів 3, 4, 5, 6 «Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням». [1]. У скороченому вигляді в них зазначається:

 • П.3 — розрахунковим періодом є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески;
 • П. 4 — розрахунковим періодом є останні шість календарних місяців, що передують місяцю, у якому настав страховий випадок;
 • П. 5 — якщо робітник працював менше шести місяців, то розрахунковим періодом є фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого по перше число);
 • П. 6 — якщо робітник працював менше ніж календарний місяць, то розрахунковим періодом є фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.

Визначення заробітної плати за розрахунковий період [ЗП.рп]

Для визначення видів заробітної плати, які беруть участь у розрахунку середньої ЗП звертаємося до П.7 «Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» [1]. Заробітна плата, для включення до розрахунку, має одночасно відповідати наступним умовам:

 • вона повинна включатися до фонду оплати праці. До нього включається основна, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які визначаються «Інструкцією зі статистики заробітної плати» [2].
 • з цих виплат сплачувалися внески до ФСС з ТВП;
 • ці виплати обкладалися податком з доходів фізичних осіб;
 • виплати не повинні перевищувати граничної суми ЗП з якої сплачувалися страхові внески до фондів соціального страхування.

Врахування сум відпускних у розрахунку середньої ЗП

Суми відпускних повністю відповідають вищезазначеним умовам, вони обкладаються податком з доходів та з них сплачуються внески до фондів соціального страхування. Проте у П.3 «Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» [1] зазначається, що до розрахункового періоду для обчислення середньої ЗП включаються періоди, протягом якого особа працювала. Під час відпустки, зазвичай, працівники відпочивають, тобто не працюють. Отже суми відпускних не беруть участі у розрахунку середньої ЗП. Про це також свідчить Лист [7].

Врахування сум одноразових виплат у розрахунку середньої ЗП

Для врахування сум одноразових виплат для розрахунку середньої ЗП для визначення суми лікарняних слід керуватися тільки положеннями П.9 Порядку [1] який свідчить що: «У разі коли застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої ЗП заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними актами норми, в такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу».

Отже, разові виплати включаються до розрахунку середньої ЗП пропорційно відпрацьованому часу тільки в тому випадку, якщо у розрахунковому періоді було невідпрацьовано деякий час з поважних причин а саме:

 • тимчасова непрацездатність;
 • відпістка у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

Цьому питанню слід приділити особливу увагу. А все тому, що донедавна ще був Лист [4]. В ньому зазначалося: «коли в місяці розрахункового періоду працівник знаходився частину місяця у відпустці і частину місяця працював, при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат одноразові виплати включаються до розрахунку пропорційно відпрацьованому часу».

Тобто до причин, для того що враховувати разові виплати при розрахунку середньої заробітної плати пропорційно до відпрацьваного часу додавалася й відпустка. Проте на сьогоднійшній день вимоги цього Листа скасовано рішенням Конституційного Суду України. Отже при врахуванні разових виплат для розрахунку середньої заробітної плати слід керуватися вимогами віиключно П.9 Порядку [1].

Визначення коефіцієнту страхового стажу працівника

Цей коефіцієнт визначається згідно із ст.37 Закону [5]:

 • 60% середньої ЗП особам, що мають страховий стаж до 5 років;
 • 80% середньоїЗП особам, що мають страховий стаж від 5 до 8 років;
 • 100% середньої ЗП особам, що мають страховий стаж більше восьми років;
 • 100% середньої ЗП (доходу):
  • застрахованим особам, зарахованим до 1 — 4 категорій осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • одному з батьків або особі, що їх заміняє та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, потерпілою від Чорнобильської катастрофи;
  • ветеранам війни і особам, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.93 р. №3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Оплата лікарняних

Оплата лікарняних поділяється на дві складові: оплата перших 5 днів лікарняного (проводить роботодавець та відносить ці витрати до складу валових витрат підприємства) та оплата всіх інших днів лікарняного (виплата проводиться роботодавцем, проте потім фонд соціального страхування компенсує ці витрати шляхом перерахування відповідних сум на поточний рахунок або шляхом зменшення суми зобов’язань роботодавця до фонду).

Слід зазначити, що оплаті підлягають робочі дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності працівника. В підтвердження цього звертаємося до Порядку [6], у п.2 якого зазначено:

«оплата днів тимчасової непрацездатності застрахованій особі провадиться за основним місцем роботи у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати за робочі дні (години) згідно з графіком роботи, що припадають на дні тимчасової непрацездатності.»

Отже, наприклад, якщо працівник захворів у четвер та вийшов на роботу наступної п’ятниці, та роботодавець відносить до валових витрат лікарняні за перші п’ять днів непрацездатності, а саме четвер, п’ятниця, (субота та неділя — вихідні дні, які не оплачуюються) та понеділок. Лікарняні за вівторок, середу та четвер компенсує фонд соціального страхування.

 1. Порядок обчислення середньої заробітної плати (Порядок 1266).
 2. Інструкція зі статистики заробітної плати.
 3. Постанова КМУ «Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески до соціальних фондів» № 225 вiд 07.03.2001.
 4. Лист Міністерства праці та соціальної політики «Щодо обчислення середньої заробітної плати» N 159/020/99-08 від 02.04.2008.
 5. Закон України від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням».
 6. «Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації» що затверджений постановою КМУ №439 від 06.05.2001 р.
 7. Лист Міністерство праці та соціальної політики України «Щодо обчислення середньої заробітної плати для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності»  № 20-443 від 08.07.2002.
Запись опубликована в рубрике Информация с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.