Бланк відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (Фонд НВВ). Додаток 5

Відомість за працівниками подається раз на рік через 24 дні після звітного періоду до Фонду соціального страхування (соцстрах) від нещасних випадків на виробництві (НВВ). В шапці бланку відомості вказується ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті). Також вказується реєстраційний номер платника єдиного внеску та повне найменування підприємства або ПІПб для фізичних осіб.

Далі вказується за який рік складається відомість, та заповнюється таблиця розподілу кількості працюючих та обсягу реалізованої продукції за КВЕДами, в якій вказуються: КВЕД (Код виду економічної діяльності); Найменування виду економічної діяльності; Середньооблікова кількість штатних працівників; Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних працівників (%); Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу); Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) (%). В кінці відомість скріплюється печаткою та підписами керівника та головного бухгалтера з вказанням дати складання відомості. Після чого вона подається до Фонду НВВ.

Детальніше дивіться бланк відомості:
Завантажити бланк відомості — формат MS Word.

Запись опубликована в рубрике Бланки, Ведомости с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.