Складання звіту про власний капітал (форма N 4) — (заповнення, інструкція, рекомендації)

Інструкцію (методичні рекомендації) щодо заповнення звіту про власний капітал (форма N 4) викладено в методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених Наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р. Згідно цієї інструкції метою складання звіту про власний капітал є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Підприємства у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, наводять лише ті з них, які зазначені у балансі. У консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

У статтях розділу «Розподіл прибутку» наводяться суми виплат власникам (дивіденди), дані про спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу та відрахування до резервного капіталу. Суб’єктами державного (комунального) сектору економіки у додаткових статтях наводиться інформація про суму чистого прибутку, що має бути сплачена до бюджету відповідно до законодавства, дані про спрямування прибутку до спеціальних (цільових) фондів, та на матеріальне заохочення.

Детальніше дивіться повний текст інструкції зі складання звіту:
Скачати інструкцію зі складання звіту про власний капітал — формат MS Word.
Дивіться також: Бланк форми N 4.

Запись опубликована в рубрике Информация с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.