Складання звіту про фінансові результати

Інструкцію зі складання звіту про фінансові результати (про сукупний дохід) затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності». Згідно цієї інструкції у звіті про фінансові результати наводяться доходи і витрати, які відповідають критеріям, визначеним в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. У статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається виручка від реалізації продукції, товарів, робіт чи послуг за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів. Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів, з урахуванням відповідних вирахувань.

У додатковій статті «Чисті зароблені страхові премії» страховики наводять суму страхових премій (платежів або внесків) за договорами страхування та за договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом звітного періоду, яка включає частки страхових премій (платежів або внесків), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премій на початок звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам протягом звітного періоду. Загальна сума чистих зароблених страхових премій враховується при розрахунку валового прибутку (збитку). Повний текст рекомендацій читайте в інструкції з заповнення звіту.

Детальніше дивіться повний текст інструкції:
Скачати інструкцію зі складання звіту про фінансові результати — формат MS Word.
Дивіться також: Бланк звіту про фінансові результати.

Запись опубликована в рубрике Информация с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.