Форми та бланки фінансової звітності. Фінансова звітність підприємств України

Форми та бланки фінансової звітності підприємств України затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» (ПСБО № 1). Згідно цього положення фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства. Інформація, що надається у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації.

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є  достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Детальніше дивіться бланки форм фінансової звітност та інструкції щодо їх складання:
Форма № 1 (баланс);
Форма № 2 (звіт про фінансові результати підприємства);
Форма № 3 (звіт про рух грошових коштів підприємства за прямим методом);
Форма № 3-Н (звіт про рух грошових коштів за непрямим методом);
Форма № 4 (звіт про власний капітал).

— Дивіться також: Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Запись опубликована в рубрике Бланки, Отчеты с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.