Інструкція складання звіту про рух грошових коштів (форма N 3, 3-Н). Методичні рекомендації щодо заповнення

Інструкцію (методичні рекомендації) щодо заповнення звіту про рух грошових коштів підприємства (форма N 3) викладено в методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених Наказом Мінфіну України № 433 від 28.03.2013 р. Згідно цієї інструкції метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

У звіті про рух грошових коштів розгорнуто наводяться суми надходжень та видатків грошових коштів підприємства, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми у звіті наводяться окремо у складі статей щодо відповідних видів діяльності. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів. Повний текст методичних рекомендацій дивіться в інструкції зі складання.

Детальніше дивіться повний текст інструкції зі складання звіту:
Скачати інструкцію зі складання звіту про рух грошових коштів — формат MS Word.
— Дивіться також: Бланк форми N 3 (складання за прямим методом).
— Дивіться також: Бланк форми N 3-Н (складання за непрямим методом).

Запись опубликована в рубрике Информация с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.