Форма 37-сг бланк (місячна). Збирання урожаю та проведення інших польових робіт

Бланк форми N 37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» затверджено наказом Держкомстату України N 173 від 03.06.2008 р. Термін подання: звіт подається до 1-го числа після звітного періоду (у квітні — листопаді). Звіт подають юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком. Форма 37-СГ подається до органу державної статистики за місцем здійснення підприємницької діяльності. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Отчеты | Метки: , , , | Комментарии к записи Форма 37-сг бланк (місячна). Збирання урожаю та проведення інших польових робіт отключены

Форма N 1-торги (тендери) квартальна — скачать бланк

Бланк звіту про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (форма N 1-торги, квартальна) затверджено Наказом Держстату України № 485 від 26.11.2012 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-торги (квартальна)». Звіт подають всі, хто використовує кошти державного та місцевого бюджетів. Термін подання звіту: не пізніше 16 числа після звітного періоду. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В звіті вказуються дані про респондента: найменування, місцезнаходження (юридична адреса: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, № будинку/офісу), адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса). Звіт складається з двох розділів: 1 — загальна кількісна характеристика закупівель, 2 — вартісна характеристика закупівель.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Отчеты | Метки: , | Комментарии к записи Форма N 1-торги (тендери) квартальна — скачать бланк отключены

Заява на соціальну пільгу — бланк

Бланк заяви на соціальну пільгу затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України № 461 від 30.09.2003 «Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку». Працівники подають роботодавцю заяву в довільній формі, але для зручності платникам податку рекомендовано подавати заяву за зразком, що був затверджений даним наказом. В заяві зазначаються відомості про працедавця, відомості про платника податків (ПІПб, ідентифікаційний номер, посада), посилання на норму, відповідно до якої буде отримуватися пільга (пункт 6.1. статті 6 закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»).

Читать далее

Рубрика: Бланки, Заявления | Метки: , , | Комментарии к записи Заява на соціальну пільгу — бланк отключены

Заява про перехід на загальну систему оподаткування. Бланк заяви

На цей час бланк заяви про перехід на загальну систему оподаткування не є офіційно затвердженим, тому такі бланки необхідно або отримувати безпосередньо в місцевих органах Державної податкової адміністрації, або складати в довільній формі самостійно. Приблизний вигляд заяви про перехід на загальну систему оподаткування для самостійного складання наведено нижче:

Читать далее

Рубрика: Заявления | Метки: , , | Комментарии к записи Заява про перехід на загальну систему оподаткування. Бланк заяви отключены

Зразок наказу про перенесення відпустки (бланк наказу)

В шапці бланку наказа про перенесення відпустки вказується назва підприємства (установи, організації), далі заповнюється номер наказу, місце та дата складання. Першим пунктом зміста наказу вказується прізвище, ім’я, побатькові та посада працівника, для якого здійснюється перенесення відпустки. Далі вказується з якого на який період слід перенести відпустку (наприклад, з квітня на травень) та причини перенесення (наприклад, у зв’язку з призовом на військові збори, у зв’язку з хворобою, у зв’язку з лікарняним). Також в цьому пункті вказується перелік документів, на підставі яких здійснюється перенесення (наприклад, заява, повістка з РВК, листок непрацездатності, довідка з лікарні). Другим пунктом є наказ до відділу по роботі з персоналом внести відповідні зміни до графіка надання відпусток на вказаний рік.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Приказы | Метки: | Комментарии к записи Зразок наказу про перенесення відпустки (бланк наказу) отключены

Бухгалтерська довідка до меморіального ордера (заповнення бланку)

Бланк бухгалтерської довідки затверджено Наказом Державного казначейства України № 68 від 27.07.2000 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання», та наказом № 117 від 05.06.2003 «Про затвердження змін до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання». Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання Бухгалтерської довідки, у яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або в дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Унесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги в місяці, у якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображаються правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Справки | Метки: | Комментарии к записи Бухгалтерська довідка до меморіального ордера (заповнення бланку) отключены

Бланк форми N 441 — авт (бюджет). Реєстр депонованих сум

Бланк реєстру депонованих сум (форма N 441-авт бюджет) затверджено Наказом Державного казначейства України № 68 від 27.07.2000 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання», та наказом № 117 від 05.06.2003 «Про затвердження змін до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання». Форма N 441 — авт (бюджет) використовується для обліку своєчасно не отриманих сум заробітної плати та стипендій в установлений для виплати з каси установи термін (розрахунків з депонентами) при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку. Реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість, за кожний період виплати заробітної плати, стипендій окремо і перевіряється головним бухгалтером.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Реестры | Метки: | Комментарии к записи Бланк форми N 441 — авт (бюджет). Реєстр депонованих сум отключены

Форма N 441 (бюджет). Книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати і стипендій (зразок бланку)

Бланк книги аналітичного обліку депонованої заробітної плати і стипендій (форма N 441 бюджет) затверджено Наказом Державного казначейства України № 68 від 27.07.2000 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання», та наказом № 117 від 05.06.2003 «Про затвердження змін до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання». У книзі ведеться облік депонованих сум заробітної плати і стипендій. Записи в цій книзі проводяться за кожним депонентом. У відповідних графах «Кредит (віднесено на рахунок депонентів)» повинні бути вказані місяць, у якому утворилась депонентська заборгованість, номери платіжних відомостей і суми, а в графах «Дебет — виплачено» напроти прізвища депонента записується номер видаткового касового ордера та виплачена сума.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Книги | Метки: | Комментарии к записи Форма N 441 (бюджет). Книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати і стипендій (зразок бланку) отключены

Книга «Журнал-головна» (бюджет) — бланк форми обліку N 308, зразок

Бланк книги «Журнал-головна» (форма N 308 бюджет) затверджено Наказом Державного казначейства України № 68 від 27.07.2000 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання». Книга призначена для реєстрації всіх меморіальних ордерів установи. Облік у книзі «Журнал-головна», як правило, ведеться за субрахунками (тобто рахунками другого порядку). В окремих бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях за рішенням головного бухгалтера облік може вестись за рахунками третього, четвертого та ін. порядку. Книга «Журнал-головна» відкривається щорічно. На початку звітного року книга відкривається записами сум залишків на рахунках на початок року у відповідності до балансу та залишків на рахунках книги «Журнал-головна» за минулий рік.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Книги | Метки: | Комментарии к записи Книга «Журнал-головна» (бюджет) — бланк форми обліку N 308, зразок отключены

Меморіальний ордер. Бланк форми N 274 (бюджет) та ф.274-авт

Бланки меморіального ордера (форма N 274 бюджет та 274-авт) затверджено Наказом Державного казначейства України № 68 від 27.07.2000 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання». Меморіальний ордер ф. N 274 застосовується для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах N 1-16, та для операцій, за якими не потрібно складати накопичувальні відомості та зведення. Записи в меморіальному ордері здійснюються як за окремими первинними документами, так і за групами однорідних документів. Кореспонденція субрахунків у меморіальному ордері записується в залежності від характеру операцій за дебетом одного субрахунку та за кредитом іншого субрахунку чи дебету одного субрахунку та кредиту декількох субрахунків, або навпаки, за кредитом одного субрахунку і дебетом декількох.

Читать далее

Рубрика: Бланки, Ордера | Метки: | Комментарии к записи Меморіальний ордер. Бланк форми N 274 (бюджет) та ф.274-авт отключены